Akademik Personel

DSC_0110 Dr. Öğretim Üyesi Özge Duygu OKUR

Bölüm Başkanı

Gıda Teknolojisi ABD Başkanı

E-posta: oduyguokur@beun.edu.tr

Telefon: (0372) 643 66 01-02-03 / 5083

(0372) 643 66 01-02-03 / 5077

Araştırma Alanları: Süt ve süt ürünleri

teknolojisi, fonksiyonel süt ürünleri

 

 

DSC_0103 Dr. Öğretim Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

Gıda Bilimleri ABD Başkanı

E-posta: ozge.ac@beun.edu.tr

Telefon: (0372) 643 66 01-02-03 / 5074

Araştırma Alanları: Fermentasyon teknolojisi,

fenolik bileşikler, antioksidan kapasite

 

 DSCN2520 Dr. Öğretim Üyesi Ümran ALAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Gıda Bilimleri ABD

E-posta: umran.alan@beun.edu.tr

Telefon: (0372) 643 66 01-02-03 / 5073

Araştırma Alanları: Biyokimya, enzim

karekterizasyonu ve saflaştırma, enzim

kinetiği, enzim inhibitör ve aktivatörleri,

inhibisyon türlerinin belirlenmesi,

antioksidan enzimler, kanda bor tayini,

Toplam antioksidan kapasite ve toplam

fenolik madde tayini 0

0

Dr. Öğretim Üyesi Fundagül EREM

Gıda Teknolojisi ABD

E-posta: fundagulerem@beun.edu.tr

Telefon: (0372) 643 66 01-02-03 / 5080

Araştırma Alanları: Mikrobiyal Biyoteknoloji,

Gıda Mikrobiyolojisi, Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Üretim Teknolojisi

 

 IMG_7839 Arş. Grv. Saide Başak ARIKAN

Gıda Bilimleri ABD

E-posta: basakarikan@beun.edu.tr

 Telefon: (0372) 643 66 01-02-03 / 5078

Araştırma Alanları: Nanouygulamalar;

Tek eksenli ve çok eksenli nanolifler,

nanoenkapsülasyon, nanolif membran filtrasyon

Arş. Grv. Fatma GÜLER (35. Madde)

Gıda Teknolojisi ABD

E-posta: 

Telefon: