Bölümümüz

AMACIMIZ VE BAKIŞ AÇIMIZ

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Bölümümüzün temel amaçları arasında; hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin takip edilmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü metotların geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması yer almaktadır. Aynı zamanda diğer bir amacımız, ülkemizde tarımsal üretimle eşdeğer olarak gelişen gıda endüstrisinde ihtiyaç duyulan teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik temeli ile yetiştirilmesidir. Gıda konusuna bir bütün olarak yaklaşılarak, öğretim ve bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunulması da önemli olmaktadır.

Bölümümüzün bakış açısı, Gıda Mühendisliği eğitimi ile ilgili her alandaki paydaşlarımızla birlikte eğitimin geliştirilmesi, çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine katkıda bulunabilen, mesleki sorumluluğa sahip gıda mühendisleri yetiştirmektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin