Komisyonlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

16.01.2023

Web ve Bölüm Tanıtım Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Staj ve Endüstriyel İlişkiler Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ

Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ

Strateji ve Faaliyet Raporları Komisyonu
Başkan: Prof. Dr. Mahmut ŞEKER
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ

Ayıklama ve İmha Komisyonu
Başkan: Prof. Dr. Mahmut ŞEKER
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ

Uluslararası İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi
Değişim Programı Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Eğitim Komisyonu (Ders ve Sınav Programları Dahil)
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ

Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı ve SosyalKültürel Etkinlikler Sorumlusu:
Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR

EOBS Koordinatörü:
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ

Altyapı ve Laboratuvar Komisyonu
Başkan: Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM

Sosyal Transkript Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Üye: Prof. Dr. Mahmut ŞEKER


Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
Üye: Prof. Dr. Mahmut ŞEKER
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
Üye: Arş. Gör. Esra BOSTANCI SELBEŞ